FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Малака оширишнинг “Устоз-шогирд” анъаналари асосидаги усули: изланиш, муаммо ва ечимлар

       Мустақилликнинг биринчи онлариданоқ таълимга кўрсатилаётган ўзига хос эътибор мустақил мамлакатамизнинг ўзига хос тараққиёт йўлига эга эканлигидан далолат беради.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг БМТ Саммити мингйиллик ривожланиш мақсадларига бағишланган ялпи мажлисидаги нутқида таъкидланганидек, давлатимизда ҳар йили таълим учун сарфланаётган харажатлар ялпи ички маҳсулотнинг 10-12 фоизини ташкил этади. Ҳолбуки, жаҳон тажрибасида бу кўрсаткич 3-5 фоиздан ошмайди.[1]

Жойлаштирди: Тохириён Абдуллохи Шерализода
Кўриб чиқилди: 3282
Ўқитувчи маънавий қиёфасини бойитишда миллий қадриятлар ва миллий мафкура уйғунлигининг аҳамияти

      Мустақиллик яратган шароит ва имкониятлар туфайли юртимизда инсон ҳаёти тобора чуқурроқ мазмун касб этмоқда. Жамиятда инсонликни англаш, одам бўлиб туғилиб одам каби яшаш зарурати миллий эҳтиёж даражасига кўтарилмоқда. Назарда оддий ёки табиий бир жараёндай туюладиган бу ривожланиш, аслида мақсадли, мазмунли интилишлар натижасидир. Айнан шу интилишларнинг замирида қанча машаққатли меҳнат борлиги ҳеч кимга сир эмас. Бу меҳнатнинг таълимий-тарбиявий соҳасини ташкиллаштириш ва таъминлашда халқ таълим тизими ходимларнинг ҳиссаси беқиёсдир. Айниқса, ўқитувчининг ибрати, шахсий намунаси ўқувчиларнинг маънавий, мафкуравий, ғоявий иммунитетини шакллантиришда муҳим ўрин тутиши ўқитувчининг ўз маънавий қиёфасини кун сайин такомиллаштириш зарурлигини кун тартибига қуймоқда. Демак, миллий равнаққа, умумбашарий тараққиётга туртки бўладиган жиддий ўзгаришларни, умуминсоний қадриятларни янгидан-янги неъматлар билан бойитадиган туб бурилишлар вужудга келишини таъминлайдиган узак, маънавий қиёфанинг бойиши, унинг миллий қадриятлар ва миллий мафкура билан уйғунлашувига кумаклашадиган омиллар ҳисобланади.

Жойлаштирди: Тохириён Абдуллохи Шерализода
Кўриб чиқилди: 2325
Малака оширишда тарих фани ўқитувчиларига АКТдан фойдаланиш бўйича бериладиган билим ва кўникмалар аҳамияти

     “Халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 15 августдаги 234-сонли қарорида таъкидланганидек, бугун малака ошириш тизими олдида турган долзарб вазифалар асосан таълим тизими ходимларининг эгаллаб турган лавозимлари, мутахассислиги ёки дарс берадиган фанлари бўйича касбий ва педагогик маҳорати доимий равишда ўсиб боришини, уларнинг илғор педагогик ва ахборот технологиялари, шунингдек ўқитишнинг интерактив усуллари бўйича касбий билимлари, малака ва кўникмалари мунтазам равишда янгилаб борилишини таъминлаш билан алоҳида ажраоиб туради. Қолаверса, ҳаётнинг барча соҳалари каби, бугунги кунда таълим тизимида техника воситаларини ривожланиб бориши, ўқувчиларни  китобдан кўра техник воситалар орқали таълимга қизиқтириш кенгайиб бораётганлиги бу масалага янада долзарблик бағишлайди. Шу нуқтаи назардан малака оширишга жалб қилинган ўқитувчиларга ахборот-коммуникацион технологиялардан (бундан буён АКТ) фойдаланишга доир бериладиган билим ва кўникмаларнинг қанчалик тушунарли ва мазмунли бўлиши катта аҳамият касб этади. Зеро, таълим жараёнига илғор ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш талабалар ва ўқитувчиларни интеллектуал ривожлантириш ҳамда жамиятимизни ижтимоий-иқтисодий тараққий эттиришнинг муҳим вазифасидир. Шу боис таълим соҳасига ахборот-коммуникация технологияларнинг кириб келиши янги ўзгаришлардан фойдаланишни тақозо этади.

Жойлаштирди: Тохириён Абдуллохи Шерализода
Кўриб чиқилди: 2975
Умумтаълим мактабларида ёшларнинг ғоявий дунёқараши ва маънавий фазилатларини шакллантириш вазифалари

      Маълумки, хар бир ривожланган давлат ўз фуқароларининг, вояга етаётган ёш авлоднинг тақдирига, камолотига бефарқ қарамайди, балки уларда она – Ватанга содиқлик, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, ахлоқ-одоб ва бошқа мақбул инсоний хулқ-атвор, юксак фазилатларни тарбиялашга интилади. Инсон ягона давлат ва жамиятда яшаб туриб шу маконда қабул қилинган урф-одатлар, қонунлар, умумхалқ мафкураси ва миллий ғояларга амал қилади. Ўтган асрнинг маърифатпарвари, жадид адабиётининг атоқли намояндаси Чўлпон таъбири билан айтганда, халқ бамисоли улкан ва қудратли куч, тўлқин сифатида акс фикрлайдиган, ёт ва мақбул бўлмаган бегона ғоя ва мафкураларни тарғиб этадиган кучларга қарши курашади. Чунки, ҳатто урушлар тугаб, замбараклар наъраси тинган пайтда ҳам инсон онги ва қалбини эгаллаш йўлидаги мафкуравий курашлар давом этади.

Жойлаштирди: Тохириён Абдуллохи Шерализода
Кўриб чиқилди: 2264
Таълим тизимида АКТнинг замонавий ҳолати ва ижтимоий фанларда қўллаш масалалари  

     Ҳаётимизнинг ривожланишидаги жадаллик бугунги кунда ҳар бир соҳага АКТ ютуғларидан фойдаланишни тақозо этади. Кундалик фаолият фан ва техника ривожи билан боғланмай қолса одам ҳаёт билан ҳамнафасликни, уйғунликни йўқотиши мумкин. Бугун таълим тизимида, АКТни қўллаш масаласига катта аҳамият берилаётгани бежиз эмас.

Жойлаштирди: Тохириён Абдуллохи Шерализода
Кўриб чиқилди: 3086
Сунги қушилган методик материаллар
Husnixat o'qitish metodikasi97 - 2003
23.02.16 14:00
Пулатова Дилдора Тургуновна
1992
Davlat tili fani bo'yicha ma'ruzalar matni
25.02.16 10:13
Исломов Икром Хушбоқович
1590
“ҲУҚУҚ МАСАЛАЛАРИ” ЎҚУВ МОДУЛИ БЎЙИЧА ЎҚУВ-УСЛУБИЙ МАЖМУА
09.01.16 15:58
Тохириён Абдуллохи Шерализода
2307
Сунги қушилган методик материаллар
6-sinf Vatan tuyg'usi-1.avi
12.01.16 00:08
Маматкулов Давлатжон Махаматжонович
877
6-sinf Vatan tuyg'usi-2.avi
12.01.16 00:27
Маматкулов Давлатжон Махаматжонович
737
Film Vatan tuyg`usi 5-sinf.rar
12.01.16 00:55
Маматкулов Давлатжон Махаматжонович
597