FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Тугалов Равшан Ғуломович
Kafedra va lavozimi:
Табиий ва аниқ фанлар таълими, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1984-04-30
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Самарқанд давлат университети (кундузги), ҳисоблаш математикаси, 2008
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини бошқаришнинг ахборот муҳитини яратиш

Ахборотлашган жамиятга ўтишнинг бошланғич босқичида ҳосил бўладиган ва қайта ишланаётган ахборотлар ҳажми кун сайин ортиб ҳамда замонавий компьютер ва телекоммунакацион технологиялари воситалари тез суръатлар билан мукаммалашиб ва такомиллашиб бормоқда. Бундай шароитда таълим тизимини, шу жумладан ўқитувчи -педагогларни керакли ахборот манбалари билан таъминлаш, уларни тўплаш, сақлаш ва қайта ишлаш усуллари бўйича керакли билим ва малакаларини, яъни информацион маданиятини шакллантириш, шу жумладан, малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизимини бошқариш тузилмасини ахборотлаштириш, таълим сифатини оширишда инновацион ва компьютер технологияларидан самарали фойдаланиш учун информацион муҳитни яратиш муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 94

Математика фанларини ўқитишда замонавий компьютер ва ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиш

Узлуксиз таълим тизимида ўқувчиларга таълим ва тарбия беришнинг мураккаб вазифаларини ҳал этиш ўқитувчиларнинг билими, малакаси, касбий маҳорати, иқтидори, истеъдоди ва маданиятига ҳамда дарс жараёнида янги педагогик ва ахборот технологияларидан фойдалана олиш фаоллигига боғлиқдир. Шунинг учун ҳам бугунги кунда республикамизда янги замонавий таълим технологиялари тизими яратилиб, унинг асосий вазифаси таълим тизимидаги таълим мазмуни узлуксизлиги ва узвийлигини таъминлаш, фанларни ўқитиш услубиятини такомиллаштириш, ўқув жараёнига янги педагогик ва ахборот технологияларини жорий этишдан иборат бўлади.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 146

Малака ошириш курсларида таълим самарадорлигини оширишнинг замонавий таълим технологиялари

Ҳозирги кунда замонавий ахборот ва компьютер технологиялари  таълим тизимининг, шу жумладан малака ошириш курсларининг сифат ва самарадорлигини ошириш асосий воситалардан бири бўлиб, таълим сифатини кескин ошишида, нафақат таълим тизимини, балки жамиятни ахборотлаштиришда, республика иқтисодиётини ривожланишида ва жаҳон ахборот муҳитида республикамиз ўзининг муносиб ўрнига эга бўлишида муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 127

ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ЎРНИ

Бугунги кунда ҳеч бир соҳани, шу жумладан таълим соҳасини ҳам компьютер ва ахборот технологияларсиз тасаввур  қилиш қийин. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурида таълим жараёнининг дидактик ва ахборот таъминотининг янги авлодини ишлаб чиқиш ва жорий этиш босқичида таълим мазмунини ўзлаштиришнинг муаммоларини ечишга қаратилган замонавий таълим технологияларини яратиш долзарб масала эканлиги таъкидланган. Шу жумладан, таълим-тарбия жараёнида фан ва ишлаб чиқа-риш билан интеграцияси механизмларини ривожлантириш, уни амалиётга жорий этиш, назарий ва амалий машғулотлар ҳамда мустақил билим олиш жараёнини индивидуаллаштириш шу билавн бирга  мультимедиали таълим тизими технологиясини, унинг воситаларини ишлаб чиқиш, ўзлаштириш, янги педагогик ва ахборот технологиялари ҳамда мультимедиа техноло-гиялари асосида талабаларни ўқитишни жадаллаштириш ана шундай долзарб вазифалар сирасига киради.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 134

ИЖТИМОИЙ ФАНЛАРНИ ЎҚИТИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ҳозирги кунда таълим мазмуни ва сифати жамиятнинг долзарб масала-лари ва устувор йўналишларидан бири сифатида кўрилмоқда. Таълимни ри-вожлантириш, унинг самарадорлигини ошириш йўллари изланмоқда, таълим-тарбия жараёнида янги ахборот технологияларини жорий этиш масаласи ом-малашмоқда. Шунинг учун ҳам ахборот технологияларининг тараққиётимиз-нинг асосий тармоқларидан бири бўлган таълим жараёнининг жадал ривож-ланиб боришида ўрни ва самарадорлиги беқиёсдир. Шу билан бирга иқтидор-ли, мустақил, ўзига ишонч-эътиқодли ёшларга билим бериш, уларни тарбия-лаш  ва замон талабига мос етук мутахассислар қилиб тайёрлашда таълим-тарбия тизими муҳим асос бўлиб ҳисобланади.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 231

МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИН ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

МАЛАКА ОШИРИШ ТИЗИМИДА ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИН ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 134

Ўқувчиларни ахборотлар билан ишлаш компетенциясини шакллантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги

         Ўқувчиларни ахборотлар билан ишлаш компетенциясини шакллантиришда ахборот технологияларидан фойдаланиш самарадорлиги

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 216
Metodik materiyallar:

DasturlashAsoslari

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 59

ALGORITM ASOSLARI VA ALGORITMIK TILLAR

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 33

Matn muharriri.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 66

Kompyuter viruslari haqida ma'lumot

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 62

Elektron darslik yaratish

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 37

Excelda klavishlar kombinatsiyasi

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 33

Fleshkani ommalashgan virusdan tozalash

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 39

Windovs XPni o'rnatish

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 35

Windows 7 ni o'rnatish

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 40

Windows OS da parol quyilgan Muammosiz!

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 38

Windowsni fleshka bilan o'rnatish

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 31

Kompyuter avlodlari

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 38

Kompyuter texnikasi asoslari

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 24

OPЕRATSION TIZIM VA OFIS ILOVALARI

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 37

КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ.

Жойлаштирди: Тугалов Равшан Ғуломович
Кўриб чиқилди: 31
Video darsliklar: