FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Маннабов Жавлон Тохирович
Kafedra va lavozimi:
Табиий ва аниқ фанлар таълими, Ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1985-03-26
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Самарқанд давлат университети (кундузги) , ҳисоблаш математикаси, 2012
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

ЁШЛАРНИНГ ИНТЕЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РОЛИ

Мустақилликка эришгандан сўнг республикамизда ёшларнинг интелектуал салоҳиятини шакллантириш ва уларни мукаммал ҳар томонлама етук инсон қилиб тарбиялашга алоҳида эътибор бериб келинмоқда. Ёшларнинг саводхонлиги ва интелектуал салоҳиятини шакллантириш бевосита таълим муассаларининг моддий-техника ва замонавий ахборот технологиялари базасини мустахкамлаш, юқори сифатли ўқув адабиётлар, дарсликлар, электрон ўқув қўлланмалар ва маъруза матнларини яратиш, электрон кутубхоналар ташкил этиш билан чамбарчас боғликдир. Шунинг учун ҳам ёшларга замонавий билимлар сари кенг йул очиш, таълим тизимини такомиллаштиришда янги ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш бугунги куннинг асосий вазифаларидан бирига айланмоқда. Шунинг учун ҳам ҳозирги даврга келиб эса республикамизда ахборот-телекоммуникацион технологияларини кенг қўллаш орқали жамиятни ахборотлаштириш жараёнини жадаллаштириш мақсадида бир қатор амалий чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда.

Жойлаштирди: Маннабов Жавлон Тохирович
Кўриб чиқилди: 140

ТАЪЛИМ ТИЗИМИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИОН ТЕХНОЛО¬ГИЯЛАРИ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ

Бугунги кунда барча соҳалар каби ўқув жараёнини ҳам компьютер ва ахборот технологияларисиз тасаввур этиш қийин. Бу эса компьютер ва ахборот технологияларининг имкониятларидан фойдаланиш барча масалаларнинг ечимини ҳал қилади, яъни ахборотларни узатиш ва қайта ишлаш- бу билим, малака ва кўникмаларни тўлиқ шакллантиришни кафолатлайди дегани эмас, чунки буларнинг барчаси фақатгина ўқитишнинг самарали қўшимча воситаларидан биридир бўлиб ҳисобланади холос.

Жойлаштирди: Маннабов Жавлон Тохирович
Кўриб чиқилди: 112

Педагогик кадрларни ахборот-коммуникацион технологиялари бўйича малакасини оширишнинг замонавий воситалари

Ҳозирги кунда мамлакатимизнинг ижтимоий-иқтисодий соҳаларида ривожланишининг самарадорлигиҳаётимизнинг турли соҳаларида ахборот-коммуникацион технологияларидан кенг фойдаланишга боғлиқ. Бу боғлиқликни айниқса таълим тизимида кўришимизмумкин, чункитаълим жараёнида ахзборот технологиялари воситаларидансамарали фойдаланиш орқали бўлажак мутахассисларни замонавий талаблар асосида тайёрлашга эришиш мумкинлигини тажриба кўрсатмоқда.

Жойлаштирди: Маннабов Жавлон Тохирович
Кўриб чиқилди: 161

Педагогик кадрларни малакасини ошириш тизимида замонавий ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланиш самарадорлиги

Бугунги кунда барча соҳалар каби кадрларни малакасини ошириш жараёнида ҳам ахборот коммуникацион технологиялари воситаларидан самарали фойдаланиш муҳим масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Айниқса, давлатимиз томонидан кадрларни малакасини ошириш ва қайта тайёрлашнинг сифатини ошириш, таълим жараёнини ахборотлаштириш унинг моддий базасини бойитиш, ўқув жараёнида ахборот коммуникацион технологиялари самарали фойдаланиш учун керакли замонавий дастурий воситалар билан таъминлаш юзасидан кўплаб тадбирлар амалга оширилмоқда.

Жойлаштирди: Маннабов Жавлон Тохирович
Кўриб чиқилди: 150

Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини бошқаришнинг ахборот муҳитини яратиш

Ахборотлашган жамиятга ўтишнинг бошланғич босқичида ҳосил бўладиган ва қайта ишланаётган ахборотлар ҳажми кун сайин ортиб ҳамда замонавий компьютер ва телекоммунакацион технологиялари воситалари тез суръатлар билан мукаммалашиб ва такомиллашиб бормоқда. Бундай шароитда таълим тизимини, шу жумладан ўқитувчи -педагогларни керакли ахборот манбалари билан таъминлаш, уларни тўплаш, сақлаш ва қайта ишлаш усуллари бўйича керакли билим ва малакаларини, яъни информацион маданиятини шакллантириш, шу жумладан, малака ошириш ва қайта тайёрлаш тизимини бошқариш тузилмасини ахборотлаштириш, таълим сифатини оширишда инновацион ва компьютер технологияларидан самарали фойдаланиш учун информацион муҳитни яратиш муҳим масалалардан бири бўлиб ҳисобланади.

Жойлаштирди: Маннабов Жавлон Тохирович
Кўриб чиқилди: 131
Metodik materiyallar:

КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ

Жойлаштирди: Маннабов Жавлон Тохирович
Кўриб чиқилди: 55
Video darsliklar: