FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Халбаева Гулноза Аршидиновна
Kafedra va lavozimi:
Педагогика, психология ва таълим менежменти, Ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1982-09-01
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Самарқанд Давлат университети , Психология, 2005
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

МАКТАБГАЧА ТАЬЛИМ МУАССАСАЛАРИДА НОАНЬАНАВИЙ ЎЙИНЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

Инсоният цивилизациясининг қуйи босқичларида шахсни тарбиялаш, унга  таьлим беришга йўналтирилган фаолият содда, жуда оддий талаблар асосида ташкил этилган бўлса, бугунги кунга келиб таьлим жараёнини ташкил этишга нисбатан ўта қатьий ҳамда мураккаб талаблар қўйилмоқда. Мазкур вазифаларнинг мувоффақиятли ҳал этилишида яна бир омилнинг мавжудлиги, яьни, узлуксиз таьлим тизими ҳодимлари, мураббий-ўқитувчилар томонидан замонавий таьлим технологияларини моҳиятидан хабардорликлари ҳамда таьлим жараёнида самарали қўллай олишлари, шунингдек, таьлим жараёнини ташкил этишга нисбатан ижодий ёндашувнинг қарор топиши муҳим аҳамият касб этади.

Жойлаштирди: Халбаева Гулноза Аршидиновна
Кўриб чиқилди: 188

ОИЛАДА ШАРОИТИДА МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ЁШИДАГИ БОЛАЛАРНИ МАКТАБГА ТАЙЁРЛАШ

Оилада болани мактабга тайёрлаш ақлий тарбиянинг таркибий қисмидир. Боланинг 6-7 ёшидаги вазни, буйи, суяк, мускул тизимининг ривожланиши унинг жисмоний, руҳий ақлининг ўсишини таъминлашга асос бўлади. Унинг сезги органлари, тасаввури, диққати, эсда олиб қолиши, фикрлаши билан боғлиқ интилишлари ва иродаси каби сифатлари деярли таркиб топган.

Жойлаштирди: Халбаева Гулноза Аршидиновна
Кўриб чиқилди: 266

OILADA BOLALARGA AQLIY TARBIYA BERISHDA YOSH OTA-ONALARNI AMALIY TAYYORLASH

Oilada bolalarni komil inson etib shakllantirish uchun ularning aqliy tarbiyasini maqsadli tashkil etish pedagogika psixologiya mutaxassislari, ota-onalarining asosiy vazifasi hisoblanadi. Chunki, aqliy tarbiyani to’g’ri tashkil qilish tarbiyaning boshqa tarkibiy qismlarining muvaffaqiyatli ta’minlanishiga xizmat qiladi. Bolaga aqliy tarbiya bermay turib uni oila va ijtimoiy xayotga tayyorlab bo’lmaydi. Oilada bolalarning bilimli bo’lishi haqida O’zbekiston Respublikasi oila Kodeksining 73-moddasida «Ota-onalar bolalarining bilim olishlari uchun mas’uldirlar”[1], deb belgilangan. Demak, oilada ota-onalar o’z farzandlarining umumiy o’rta, o’rta maxsus va oliy ta’lim olishlari uchun g’amxo’rlik ko’rsatishlari va qulay shart-sharoit yaratib berishlari lozim. Oilada ota-onalarning vazifasi farzandlari o’qishi, o’rganishi uchun o’quv xonasi, jihozlar, darsliklar va badiiy kitoblar bilan ta’minlashdan iborat.

Жойлаштирди: Халбаева Гулноза Аршидиновна
Кўриб чиқилди: 250

TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

Yosh avlodni zamon talablari darajasida o‘qitish kelajakda barkamol inson, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashdek murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal etish ko‘p jihatdan o‘qituvchining g‘oyaviy e’tiqodi, kasbiy mahorati, bilimdonligi, pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etishi va boshqarishiga bog‘liqdir.

Жойлаштирди: Халбаева Гулноза Аршидиновна
Кўриб чиқилди: 228
Metodik materiyallar:
Video darsliklar:

Video darsliklari qo'shilmagan