FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Мухаммадиева Хадича Караматовна
Kafedra va lavozimi:
Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1980-05-01
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети (магистр), Бошланғич таълим, педагогика, 2014
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Математика фани ўқитувчиларига хос бўлган муҳим сифатлар хусусида

Ушбу мақолада математика фани  ўқитувчисининг касбий сифатларга эга бўлиши ва ўз амалий фаолиятида улардан самарали фойдаланиб, дарс ўтишдаги долзарб масалалар кўтарилган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 323

Бошланғич таълим сифат ва самарадорлигини оширишда АКТ имкониятларидан фойдаланиш

Ватанимиз     йигит  қизларини  ХХI  аср  талабларига   тўлиқ жавоб берадиган   ҳар  томонлама    ривожланган    шахслар   этиб   вояга   етказиш   мақсадида   ўқув   жараёнига    ахборот- коммуникация    ва   интернет   технологияларини   кенг   жорий   қилиш   бўйича  амалий  ишлар   “Соғлом бола йили”  Давлат  дастурида   кўрсатиб   қўйилган    вазифалардан  келиб   чиққан  ҳолда   олиб   борилмоқда.   Унда   қуйидагилар   асосий   вазифалар  сифатида  белгилаб   қўйилган:

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 191

Дидактик ўйинларнинг таълим тизимидаги ўрни ва моҳияти.

“Мустақил фикрлайдиган, замонавий илм-фан ва касб-ҳунарларни пухта эгаллаган, ўз юрти, ўз ҳалқига фидоий, биз бошлаган ишларни давом эттиришга қодир бўлган, ҳар тамонлама соғлом авлодни енгиб бўладими? Бугун  биз ўз олдимизга  қўйган юксак мақсадларга етишда  ана шу навқурон авлодимиз ҳал қилувчи куч бўлиб майдонга чиққаетгани барчамизга ғурур ва ифтихор бағишлайди.[1]

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 339

МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИНИ ТАРИХИЙ МАТЕРИАЛЛАР БИЛАН ИНТЕГРАТЦИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Математика машғулотларида сонларнинг хоссаларини ўрганишдан ташқари, айрим математик олимларнинг ҳаёти билан ҳам таништириб борилади. Бу суҳбатлар давомида албатта уларнинг яратган кашфиётлари ҳақида илмий - ғоявий маълумотлар берилади.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 295

O’qish darslarini hayot bilan bog’lashning tarbiyaviy ahamiyati

“Mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy ilm-fan va kasb-hunarlarni puxta egallagan, o’z yurti, o’z halqiga fidoiy, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo’lgan, har tamonlama sog’lom avlodni yengib bo’ladimi? Bugun  biz o’z oldimizga  qo’ygan yuksak maqsadlarga yetishda  ana shu navquron avlodimiz hal qiluvchi kuch bo’lib maydonga chiqqayotgani barchamizga g’urur va iftixor bag’ishlaydi.[1]

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 313

Актуальность и особенности проблемного обучения в начальных классах

Современный этап развития Республики Узбекистан связан с осуществлением процессов глубокого реформирования политической, экономической жизни, социальной сферы общества. В республике на современном этапе формируются общественные отношения, базирующиеся на рыночной экономике. Собственная модель перехода к рыночным отношениям основана на учете специфических условий и особенностей республики: традиций, обычаев, уклада жизни. Новые условия рынка труда продиктовали основные направления развития системы образования в республике.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 254

Ёш авлодни эзгу фазилатлар асосида тарбиялашнинг мезонлари

Мамлакатимизда халқимизнинг бой маданий, тарихий ва маънавий қадриятлари, халқаро илғор тажрибалар инобатга олингани ҳолда, замоннинг қатьий талаблари, жамият ҳамда шахснинг келажакдаги эхтиёжига жавоб берадиган узлуксиз таълим тизими ташкил этилди. “Таълим тўғрисида”ги Қонун ва Кадрлар тайёрлаш миллий дастури каби ҳужжатлар, муҳимлиги, ягоналиги ва кенг  қамровлиги жиҳатидан алоҳида ажралиб туради.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 224

Barkamol avlod tarbiya - intellektual avlod tarbiyasi

Hozirgi davrdagijamiyat taraqqiyoti intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalash muammosini nihoyatda dolzarbligini ta’kidlamoqda va u ham milliy, ham umumbashariy mazmun-mohiyatga ega, uning ijrosi insoniyatni ma’naviyat va ma’rifatga, yuksak barkamollikka, ezgulikka olib boradi. Shu sababli ham intellektual salohiyatli avlod va uni shakllantirish muammosining yechimlari azal-azaldan xalqimizning ezgu-orzusi bo’lib kelgan.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 271

ДЕВИАНТ ХУЛҚЛИ ИЛК ЎСПИРИН ЁШИДАГИЛАРНИ ИЖТИМОИЙЛАШТИРИШ ВА ПРОФИЛАКТИКА ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ

Аннотация:  Мақолада тарбияси оғир илк ўспирин ёшдагилар билан ишлаш методикалари, девиация ва унинг муаммолари, девиант хулқли болалар билан ўтказиладиган профилактик ишлар тўғрисида фикрлар келтирилган. Шунингдек мақолада жамиятда ўрнатилган меъёр ва қоидаларга риоя қилмайдиган  тарбияси оғир илк ўспирин ёшидаги шахсларни ижтимоийлаштириш масалалари хусусида фикр баён этилган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 326

КОМПЕТЕНЦИЯВИЙ ЁНДАШУВ- ЎҚУВЧИЛАРНИНГ МАТЕМАТИК САВОДХОНЛИГИ ВА МАДАНИЯТИНИ ОШИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА

     Президентимиз И.Каримов “Келажакда Ўзбекистон юксак даражада тараққий этган иқтисоди билангина эмас, балки билимдон, маънавий жиҳатдан етук фарзандлари билан ҳам жаҳонни қойил қолдирмоғи  лозим“ деган фикрлари билан   педагоглар олдида улкан маъсулият туришини таъкидлайдилар.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 298

Yaxshi fazilatlarning eng aьlosi yekud “Mahbub ul-qulub” asarining tarbiyaviy ahamiyati xususida

“Mustaqil fikrlaydigan, zamonaviy ilm-fan va kasb-hunarlarni puxta egallagan, o’z yurti, o’z halqiga fidoiy, biz boshlagan ishlarni davom ettirishga qodir bo’lgan, har tamonlama sog’lom avlodni yengib bo’ladimi? Bugun  biz o’z oldimizga  qo’ygan yuksak maqsadlarga yetishda  ana shu navquron avlodimiz hal qiluvchi kuch bo’lib maydonga chiqqayotgani barchamizga g’urur va iftixor bag’ishlaydi.[1]

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 596

Ёш авлодни эзгу фазилатлар асосида тарбиялашнинг мезонлари

           Президентимиз И.Каримов “Келажакда Ўзбекистон юксак даражада тараққий этган иқтисоди билангина эмас, балки билимдон, маънавий жиҳатдан етук фарзандлари билан ҳам жаҳонни қойил қолдирмоғи  лозим“ деган фикрлари билан   педагоглар олдида улкан маъсулият туришини таъкидлайдилар.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 259

ТАРБИЯСИ “ОҒИР” ИЛК ЎСПИРИН ЁШИДАГИЛАРНИ ИЖТИМОИЙЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мақолада тарбияси оғир илк ўспирин ёшдагилар билан ишлаш методикалари, девиация ва унинг муаммолари, девиант хулқли болалар билан ўтказиладиган профилактик ишлар тўғрисида фикрлар келтирилган. Шунингдек мақолада жамиятда ўрнатилган меъёр ва қоидаларга риоя қилмайдиган  тарбияси оғир илк ўспирин ёшидаги шахсларни ижтимоийлаштириш масалалари хусусида фикр баён этилган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 305

XALQ XOTIRASI – MUQADDASDIR

“Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”ning bosh g‘oyasi har tomonlama shakllangan barkamol insonni va malakali kadrlarni tarbiyalab voyaga yetkazishdan iborat. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov: ”Biz komil inson tarbiyasini davlat siyosatining ustuvor sohasi deb e’lon qilganmiz. Komil inson deganda biz, avvalo, ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, bilimli, ma’rifatli kishilarni tushunamiz”, “Buning uchun har qaysi ota-ona, ustoz va murabbiy har bir bola timsolida, avvalo, shaxsni ko‘rishi zarur. Ana shunday oddiy talabdan kelib chiqqan holda, farzandlarimizni mustaqil va keng fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lgan, ongli yashaydigan komil insonlar etib voyaga yetkazish – ta’lim-tarbiya sohasining asosiy maqsadi va vazifasi bo‘lishi lozim, deb qabul qilishimiz kerak”[1],-deb ta’kidlagan edi.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 226

Аелларга спорт ўйинларининг техникасини ўргатиш методикаси.

Ватанимиз мустақилликка эришгандан сўнг жисмоний тарбия ва спорт тизимида жуда катта янгиликлар ва ўзгаришлар юз берди. Ватанимизда ҳар йили янги спорт мажмуалари қуриб, жихозланиб фойдаланиш учун топширилмоқда. Шу билан бирга хотин-қизлар спортига ҳам катта эътибор қаратилмоқда бу эса “Соғлом она ва бола йили” шиори билан турли спорт мусобақалари билан турли спорт мусобақалари барча соҳаларда фаолият  юритаетган хотин- қизлар иштирокида ўтказилмоқда. Бунда хотин-қизлар соғлиғини мустаҳкамлаш уларни иш қобилиятини фаоллаштиришдан иборатдир.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 253

Бошланғич таълим сифат ва самарадорлигини оширишда АКТ имкониятларидан фойдаланиш

Ватанимиз     йигит  қизларини  ХХI  аср  талабларига   тўлиқ жавоб берадиган   ҳар  томонлама    ривожланган    шахслар   этиб   вояга   етказиш   мақсадида   ўқув   жараёнига    ахборот- коммуникация    ва   интернет   технологияларини   кенг   жорий   қилиш   бўйича  амалий  ишлар   “Соғлом бола йили”  Давлат  дастурида   кўрсатиб   қўйилган    вазифалардан  келиб   чиққан  ҳолда   олиб   борилмоқда.   Унда   қуйидагилар   асосий   вазифалар  сифатида  белгилаб   қўйилган:

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 193

Бошланғич синфларда АКТни ўрни ва имкониятлари.

Ҳозирги даврдагижамият тараққиёти интеллектуал салоҳиятли авлодни тарбиялаш муаммосини ниҳоятда долзарблигини таъкидламоқда ва у ҳам миллий, ҳам умумбашарий мазмун-моҳиятга эга, унинг ижроси инсониятни маънавият ва маърифатга, юксак баркамолликка, эзгуликка олиб боради. Шу сабабли ҳам интеллектуал салоҳиятли авлод ва уни шакллантириш муаммосининг ечимлари азал-азалдан халқимизнинг эзгу-орзуси бўлиб келган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 260

Boshlang’ich sinflarda AKT dan foydalanish.

Yurtimizda ta’lim tizimida maktab fanlarini o‘qitishda AKTdan samarali foydalanish dolzarb hisoblanib kelinmoqda. Axborot texnologiyalari ta’limning universal vositasi hisoblanadi va o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi, bundan tashqarii shaxsiy xususiyatlarini, bilishga bo’lgan qiziqishlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 277

Замонавий бошланғич синф ўқитувчиларни ўқув жараенида педагогик технологиялардан самарали фойдаланиши

Республикамизда  таълим-тарбия ишларини  тубдан қайта қуриш ёш ва келажаги буюк  мамлакатимиз истиқболини  белгилаб берадиган асосий омилдир.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 246

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШДА МАЪНАВИЙ ТАЪСИР ЎТКАЗИШНИ ПЕДАГОГИК ҲОДИСА СИФАТИДА ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Аннотация: Мақолада ёшларга маънавий таъсир кўрсатиш йўллари, ижтимоий институтлар фаолиятида шу йўналишдаги  вазифалар ҳақида фикр баён этилган бўлиб, унда халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда  маънавий таъсир ўтказишни педагогик ҳодиса сифатида тадқиқ қилиш масалалари ўз ифодасини топган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 64

ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ХОДИМЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШДА МАЪНАВИЙ ТАЪСИР ЎТКАЗИШНИ ПЕДАГОГИК ҲОДИСА СИФАТИДА ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Аннотация: Мақолада ёшларга маънавий таъсир кўрсатиш йўллари, ижтимоий институтлар фаолиятида шу йўналишдаги  вазифалар ҳақида фикр баён этилган бўлиб, унда халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда  маънавий таъсир ўтказишни педагогик ҳодиса сифатида тадқиқ қилиш масалалари ўз ифодасини топган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 100

ТАРИХ НАЗМИДАН ТУШМАЙДИГАН АЁМ

Наврўз – баҳорги кун ва тун тенглиги пайтида Ўрта Осиё ва Шарқ халқлари нишонлайдиган қадимий анъанавий халқ байрамдир. Наврўз байрамини дастлаб деҳқончилик, ҳунармандчилик билан шуғулланувчи ўтроқ аҳоли ўртасида, кейинчалик бу байрам ярим ўтроқ ва кўчманчи туркий халқларнинг ҳам энг катта байрамларидан бирига айланиб борди. Шамсия (Қуёш) йили ҳисобида йилнинг биринчи куни ҳисобланиб деҳқончилик ишларининг бошланиши сифатида яхши ният, мўл ҳосил тилаган ҳолда уй жойларни тозалаш, ҳовлига гуллар, мевали дарахт кўчатларини ўтқазишдан бошланган. Наврўз арафасида ота-она, яқин қариндош, дўстлар, беморлар, маҳалладошлар холидан хабар олиш, марҳумларнинг қабрдарини зиёрат қилиш каби халқимиз минталитетига хос бўлган инсоний фазилатлар одат тусига кириб борган.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 94

Boshlang’ich sinflarda Axborat kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari.

Yurtimizda ta’lim tizimida maktab fanlarini o‘qitishda AKTdan samarali foydalanish dolzarb hisoblanib kelinmoqda. Axborot texnologiyalari ta’limning universal vositasi hisoblanadi va o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi, bundan tashqarii shaxsiy xususiyatlarini, bilishga bo’lgan qiziqishlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 70
Metodik materiyallar:

Toshkent

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 101

Ўзбекистон

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 104

ALIFBE BAYRAMI SENARIYSI

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 448

AQL QAYROG`I

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 79

Ch ch tovushi va harfi

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 112

Do`stlik bilan ellar obod

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 140

Noan’avaviy DARS

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 129

“Navro`z bayrami”

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 123

Ota-Ona aziz va mo`tabar

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 191

Suv-hayot manbayi

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 110

Aql idroki

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 108

Topib o`qi ” o`yini

Жойлаштирди: Мухаммадиева Хадича Караматовна
Кўриб чиқилди: 103
Video darsliklar:

Jannatmakon yurtim

Мухаммадиева Хадича Караматовна
98

ZulFIYAXONIM

Мухаммадиева Хадича Караматовна
109

Spitamen

Мухаммадиева Хадича Караматовна
130

zumrad va qimmat

Мухаммадиева Хадича Караматовна
111

Sher va Durroj

Мухаммадиева Хадича Караматовна
119

Yo'l va bolalar

Мухаммадиева Хадича Караматовна
123

yo'l va bolalar

Мухаммадиева Хадича Караматовна
126

meshkopning baxti

Мухаммадиева Хадича Караматовна
96

xunarmand shaxzoda

Мухаммадиева Хадича Караматовна
129

Susambil

Мухаммадиева Хадича Караматовна
78

hunarmand shaxzoda

Мухаммадиева Хадича Караматовна
51

hunarmand shaxzoda

Мухаммадиева Хадича Караматовна
55

Hunarmand shaxzoda

Мухаммадиева Хадича Караматовна
51

fasllar almashuvi

Мухаммадиева Хадича Караматовна
55

sehrli archa

Мухаммадиева Хадича Караматовна
39

Alifbe

Мухаммадиева Хадича Караматовна
49

Ajoib qurilish

Мухаммадиева Хадича Караматовна
50