FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Хурвалиева Тармиза Латиповна
Kafedra va lavozimi:
Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим, Доцент
Tug'ilgan sanasi:
1969-12-30
Davlat mukofoti va yili:
Xalq ta'limi alochisi, 2015
Ilmiy unvoni va darajasi:
Фан номзоди, Доцент
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Тошкент Давлат педагогика институти (кундузги), мактабгача педагогика ва психология ўқитувчиси, мактабгача тарбия методисти, 1992
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Maktab va hayot jurnalida

ЎҚУВЧИЛАРНИ   СПОРТ ОРҚАЛИ  КАСБГА  ҚИЗИҚТИРИШ  ВА ТАРБИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 334

Xalqaro konferensiyada

МАКТАБГАЧА   ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА   ЭРТАКТЕРАПИЯ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 310

Konferensiyada

УЗЛУКСИЗ   МАЛАКА   ОШИРИШ ТИЗИМИНИ   ТАШКИЛ ЭТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 227

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ САМАРАЛИ ЙЎЛЛАРИ

Бугунги кунда мактабгача таълим тизимига ахборот технологияларини жорий этиш ва тарбия жараёнининг самарадорлигини ошириш зарурати туғилди. Чунки  ахборотлашган асрда мактабгача ёшдаги болаларда ҳам турли хил маълумотлар олишга эҳтиёж пайдо бўляпди. Мактабгача таълим жараёнида ахборот-коммуникацион технологиялари, интернет ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланиш орқали таълим-тарбияда  юқори натижаларга эришиш мумкин. 

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 289

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МАЙДА ҚЎЛ МОТОРИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРУВЧИ МАҚШЛАР

Мария Монтессори ўзининг педагогик қарашларида болаларни ақлий ва  маънавий жиҳатдан ривожлантиришда уларнинг ҳис қилишга ўргатиш лозимлигини таъкидлайди. Болаларда сенсорика яъни сезги  ва моторикани ривожлантирилса  уларда  ёзиш, ҳисоблаш кўникма ва малакалари шаклланади. Монтессори методикасининг асосий моҳияти болада мустақил фаолият орқали  шахсий имкониятларини намоён қилишга имконият яратиш ва ёрдам беришдан иборат. Шунингдек  Монтессори материаллари  болаларда  мантиқий тафаккурни ривожлантиради. Болада ички кучни ривожлантириш ва унинг шахсий сифатларини  шаклланишига туртки беради. Бундан ташқари болада  атроф-муҳит тўғрисидаги тасаввурлар  ҳам  тизимга солинади.  

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 447

Таълим жараёнида тадқиқот фаолияти технологиясидан фойдаланиш

Тадқиқот бу- чексиз  изланиш, ҳақиқатни топиш,   педагогнинг вазифаси  эса ўқувчи билан ҳамкорликда изланиш, у билан  ҳақиқатни топишнинг сир-синоатларни аниқлашдан иборат.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 244

Бошланғич таълимда замонавий технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти

Бугунги янгиланган таълимда ўқувчи  қалбидаги чўғни аланга олдириш, уни ҳар томонлама ривожлантириб, мустақил фикрлай оладиган, турли вазиятларга нисбатан ўз фикрини билдира оладиган  шахсни тарбиялаш  учун замонавий таълимни ташкил этиш  тақозо этилади.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 236

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ИЖТИМОИЙ МУҲИТГА МОСЛАШУВИДА ПСИХОЛОГИК ҲИМОЯЛАНИШ МУАММОЛАРИ

Жамият тарбияси ижтимоий тарбия деганидир.Шахснинг ижтимоийлашуви -бу маълум жамиятга мос билимлар,қадриятлар, меъёрлар, хатти-ҳаракатлар тизимидан иборат ижтимоий ҳаётга кириша бориш жараёнидир. Мактабгача ёшдаги болаларнинг  ижтимоийлашуви жараёни мураккаброқ бўлиши  мумкин.  Чунки бола  ўз атрофидаги  кишиларнинг таъсирига кўра  ижтимоий ҳаётга мослаша бошлайди.  Болада  ижтимоий ҳаёт ва мактаб таълимига мослашишида турли хил вазиятлардаги зўриқишлар,  ҳудди катталардай низоли вазиятдан чиқишга интилишлари  психологик ҳимояланишга мойилликни юзага келтиради.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 272

Педагогларда коммуникатив компетенцияни шакллантириш омиллари

Малака ошириш узлуксиз таълим тизимининг муҳим бўғинларидан бири бўлиб, педагог кадрларни доимий равишда янгиланиб бораётган психологик-педагогик билимлар ва янгича моҳият касб этаётган методик билимлар билан қуроллантирувчи тизим ҳисобланади.  “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг  16-моддасида юқорида қайд этилган тизимнинг асосий фаолият йўналиши “Кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш уларнинг касбий билим ва кўникмаларини чуқурлаштириш ҳамда янгилашни таъминлаш”дан иборат эканлигига алоҳида урғу берилган. Бундан англанадики, малака ошириш тизими масъулиятли вазифаларни ҳал этишга йўналтирилган. Зеро, ҳар бир ўқитувчи нафақат мутахассислиги, балки замонавий педагогик, психологик ҳамда методик билимларини доимий равишда, изчил бойитиб бориши, шунингдек, комил инсон ва малакали мутахассисни тайёрлашдек умуммиллий мақсадни амалга ошириш йўлида алоҳида фаоллик кўрсатишга интилиши зарур.  Бу жараённинг самарали кечишида малака ошириш тизими ўзига хос ўрин тутиб, у педагог кадрларни таълимга оид янги назариялар билан таништириш, мавжуд билимларини бойитиш ва касбий малакаларини такомиллаштиришга имкон беради.  Айнан педагогларни касбий  маҳоратини оширишга йўналтирилган  бир қанча тадбирлар биз фаолият  юритаётган Тошкент вилояти педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш  институтида ҳам  режалаштирилган.  Институтда  “Малака ошириш тизимидапрофессор-ўқитувчиларнинг компетентлиги ва касбий маҳоратини ошириш омиллари” бўйича  чора-тадбири тузилган. Белгиланган вазифаларни  амалга  ошириш  мақсадида  институтда профессор-ўқитувчилари учун  режа асосида  ўқув семинарлари ташкил  этилади.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 270

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАР БИЛАН “ЎЙИН ТЕРАПИЯСИ”НИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Мактабгача ёшдаги болаларнинг асосий фаолияти ўйин ҳисобланади.  Ўйин орқали  бола ўзи ва ўзгаларни, атроф-оламни англайди ҳамда ўзининг ҳиссиётларини ифодалайди.  Ўйин жараёнида қийинчилик ва муаммоларни  енгишни ўрганади. Бола ўз оламини тасаввур қилиши, ўз оламига киришининг табиий йўли бу ўйин ҳисобланади. Боланинг ўзлигини англашида ўйин алоҳида аҳамиятга эга.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 384

БОЛАЛАРНИ МАКТАБГА ТАЙЁРЛАШДА ИЖТИМОИЙ МУНОСАБАТ ВА КЎНИКМАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

Тарбия-бу ижтимоий ходисадир. Демак, индивиднинг баркамол шахс сифатида шаклланиши унинг ижтимоий ҳаёти давомида эгаллаган билим, кўникма ва малакаларига боғлиқ. Шахснинг ижтимоийлашуви -бу маълум жамиятга мос билимлар,қадриятлар, меъёрлар, ҳатти-ҳаракатлар тизимидан иборат ижтимоий ҳаётга кириша бориш жараёнидир. Боланинг ижтимоийлашуви-жуда узоқ  ва мураккаб жараён ҳисобланади. Ижтимоий тарбия инсонлар ўртасидаги ўзаро муносабатга асосланади. Муносабатларнинг негизини мулоқот ташкил қилади.  Мулоқотнинг самарали кечиши инсоннинг билим даражаси, ҳаётдан кўзлаган мақсади, ўз-ўзини намоён қила олишига боғлиқдир. Тарбияланувчилар онгида ижтимоий тарбия асосида яхшилик ва адолат тушунчаси шакллантирилади ҳамда борлиқни, ижодни севишга ўргатиб, бир-бирини  ўзаро тушуниш ҳисси уйғотилади.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 266

6-7 ЁШЛИ БОЛАЛАРНИ МАКТАБГА ТАЙЁРЛАШДА ҲАМКОРЛИК ИШЛАРИ

“Соғлом бола йили” Давлат дастурида мактабгача таълим муассасаларида таълим-тарбия тизимини  кенгайтириш, уларни юқори малакали ва тажрибали педагоглар билан таъминлаш, бошланғич таълимнинг юқори сифатини таъминлаш учун болаларни мактабга тайёрлаш даражасини тубдан модернизация қилиш   каби муҳим вазифалар белгилаб берилди. Шунингдек, болани ўқитиш, ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний томондан ривожлантириш, уларни мактабга тайёрлаш   сифатини ошириш   масалаларига  алоҳида эътибор қаратиш зарурлиги таъкидлаб ўтилди.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 264

МАЛАКА ОШИРИШ ЖАРАЁНИДА ТАРБИЯЧИЛАРНИНГ ПСИХОЛОГИК-ПЕДАГОГИК КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Педагогик-психологик манбаларда “компетентлик” ибораси  хабардорлик ўз соҳаси бўйича  кенг қамровли тушунчага, тажрибага эга бўлиш деб тавсифланади.  Психолог олимлар  эса касбий компетенция тушунчасига турлича таъриф берадилар. Т.М. Сорокина  фикрича касбий компетентлик педагогнинг  касбий фаолиятни назарий ва амалий жиҳатдан амалга оширишга тайёрлиги ҳамда турли  педагогик вазифаларни  турлича даражада ечиш  қобилиятига эга бўлиш деб таърифланади.  М.И Лукьянова  эса   психологик-педагогик  компетентликни  педагог шахсининг ўзига хос сифатлари ҳамда  юқори даражадаги касбий тайёрлик ва таълим-тарбия жараёнида таълим олувчилар билан ўзаро самарали таъсир кўрсата олиш йиғиндиси деб таъкидлайди.

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 240
Metodik materiyallar:

Tarbiyachiga yordam

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 169

MTMda Faollik markazini tashkil etish

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 146

ma'ruza matni

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 105

Taqdimot

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 102

nutq o'stirish taqdimot

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 124

Тақдимот

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 126

маъруза матн

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 115

маъруза матн

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 106

Зона развитие в ДОУ

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 114

Инклюзив таълим

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 78

Биз бўлажак Алпомиш

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 61
Video darsliklar:

Matematika

Хурвалиева Тармиза Латиповна
128