FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Пулатова Дилдора Тургуновна
Kafedra va lavozimi:
Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
0000-00-00
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Тошкент давлат педагогика университети, Бошланғич таълим, 2009
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Таълим  жараёнини  педагогик  технологиялар  ва  ахборот  коммуникацион   технологиялар  асосида  такомиллаштириш

    Президентимиз  И.А.Каримов  ташаббуси  билан  2014 йил  мамлакатимизда  “Соғлом бола  йили”  деб  эълон  қилинди. Маърузада  таъкидланганидек,  соғлом  болани   вояга етказишда  таълим-тарбиянинг  ўрни  ва  таъсирини  янада  кучайтириш зарур.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 3526

Бошланғич синф ўқитувчилари фаолиятини яхшилаш ва уларнинг касб компетентлилигини ошириш

      Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чиқариш соҳаларининг тез суръатларда жадаллик билан ривожланиши барча таълим муассасаларида таълим-тарбия сифатини мазмун жиҳатидан янги босқичга кўтаришни талаб этмоқда. Бу ўз ўрнида бошланғич синф ўқитувчилари зиммасига янада юксак масъулият ва вазифаларни юклайди. Негаки, ҳеч қандай изоҳ талаб қилиб бўлмайдиган бир ҳақиқат бор — қилинган барча саъй-ҳаракатлар охир-оқибат ўқитувчи меҳнати орқали ўз натижасини намоён этади. Шундай экан, педагоглардан виждонан меҳнат қилиш, ёруғ келажагимиз олдидаги масъулиятлилик, кўрсатилаётган юксак эътиборга муносиб жавоб бериш талаб этилади. Бу эса фарзандларимизнинг чуқур билим эгаллашларида асосий омил бўлган, ҳар томонлама сифатли интерфаол дарсда намоён бўлади.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 2146

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИГА ЭЛЕКТРОН АХБОРОТ ТАЪЛИМ РЕСУРСЛАРИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

 Аннотация: Ушбу мақолада таълим жараёнига электрон ахборот таълим ресурсларини жорий этишнинг  педагогик  шарт-шароитлари  ҳақида  фикр  юритилган  бўлиб, таълимда инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти баён этилган. Шунингдек, дарс жараёнида ахборот коммуникацион  технологияларидан фойдаланишнинг муҳим жиҳатлари, билимларнинг ўқувчилар томонидан самарали ўзлаштирилишига хизмат қилиши асосланган.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 2843

Халқ таълими тизимини узлуксиз методик таъминлашни ташкил этишнинг ташкилий- педагогик шарт-шароитлари.

  Аннотация: Ушбу мақолада халқ  таълим тизимини  узлуксиз  методик  таъминлашни  ташкил  этишнинг  педагогик  шарт-шароитлари  ҳақида  фикр  юритилган  бўлиб, таълимда инновацион технологияларнинг ўрни ва аҳамияти баён этилган. Шунингдек, дарс жараёнида ахборот коммуникацион  технологияларидан фойдаланишнинг муҳим жиҳатлари, билимларнинг ўқувчилар томонидан самарали ўзлаштирилишига хизмат қилиши асосланган.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 2032

Ekologik tebiya

Бошланғич таълим cинф ўқувчиларига  экологик таълим-тарбия бериш

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 568

Boshlangich ta`lim

Бошланғич таълимда  инновацион  технологиялар

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 405

AKT ni kasb hunar kollejlarida qo`llash

Касб-ҳунар коллежлари таълим жараёнига янги педагогик ва ахборот коммуникацион технологияларни татбиқ этишнинг  долзарб  масалалари.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 230

малака оширишда АКТ дан фойдаланиш

Малака ошириш ва қайта тайёрлаш  институтлари таълими жараёнига янги педагогик ва ахборот коммуникацион технологияларни татбиқ этишнинг  долзарб  масалалари.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 234

Узлуксиз таъ

Узлуксиз  таълим  тизимида  ахборот  коммуникацион  технологияларидан  фойдаланиш.

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 275

Axborot kommunikatsion texnologiyalar

Бошланғич таълим табиатшунослик дарсларида инновацион усуллар

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 402

Malaka oshirish tizimi

Малака ошириш тизимида бошланғич синф ўқитувчиларнинг инновацион фаолияти

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 228

O`quvchi ma'anaviyati

Ўқувчи тарбиясида  инсонпарварлик  ғоялари

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 271

O`qituvchining innovatsion faoliyati

Малака  ошириш  тизимида  ўқитувчининг  инновацион фаолияти

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 408
Metodik materiyallar:

Husnixat o'qitish metodikasi97 - 2003

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 1993

Husnixat o'qitish metodikasi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 1431

ИНТЕРФАОЛ ДОСКА

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 1166

Husnixat o`qitish metodikasi

Ushbu materialda malaka oshirish jarayonida husnixat o`qitish mjetodikasi ma\ruzasi berilgan

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 125

Dars ishlanma

4-sinf “Ona tili” o‘quv fanidan “Jarangli va jarangsiz undoshlar” mavzusidagi bir soatlik dars ishlanmasini keltiramiz:

Darsning maqsadi:

1. Ta’limiy maqsad: “Dars muqaddas” shiori ostida o‘quvchilarni tovush va harflarning talaffuzi va yozilishi yuzasidan har tomonlama chuqur bilim, ko‘nikma va malakalar bilan qurollantirish. O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini oshirish;

2.Tarbiyaviy maqsad: o‘quvchilarda tabiatga, atrof-muhitga bo‘lgan mehr hissini tarbiyalash, o‘zgalar fikrini anglay olish, o‘z fikrini tinglovchilarga yetkaza olish, keng va erkin fikrlashga o‘rgatish;

3. Rivojlantiruvchi maqsad: o‘quvchilarning so‘zyasovchi qo‘shimchalar haqidagi bilimlarini mustahkamlash va shu so‘zlarni nutqda to‘g‘ri, aniq foydalanishga o‘rgatish, husnixat bilan yozish ko‘nikmalarini shakllantirish;

Darsning shakli: noan’anaviy

Darsning metodi: “Omadli eshiklar” o‘yini, tarmoqlash, mustaqil ish asosida.

Darsning jihozi: kartochkalar, testlar, mavzuga oid rasmlar

Darsning borishi

I.Tashkiliy qism (5 minut)

  1. O‘quvchilar diqqatini jamlash, darsga tayyorligini nazorat qilish, guruhlarga bo‘lish.

2. Darsning oltin qoidasini eslatib o‘tish. Guruhlarga o‘zaro hamkorlikda, hamjihatlikda ishlash, vaqtdan unumli foydalanish hamda bajariladigan topshiriqlarning tartib-qoidalari tushuntiriladi.

II. O‘tilgan mavzuni mustahkamlash (10 minut)

Guruhlarga tovushlar va harflarga oid test topshiriqlari beriladi.

1. O‘zbek tilida nechta undosh harf bor?

A) 6 ta B) 23 ta D) 24 ta

2. Unli tovushni ifodalamaydigan harfni toping:

A) o B) b D) i

3. Ikkita tovushni ifodalaydigan undosh harfni belgilang:

A) j B) d D) k

4. Jarangli b tovushining jarangsiz juftini toping:

A) t B) p D) f

5. “Qushlar” so‘zidagi tovush va harflar soni to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang:

A) 6 ta tovush, 5 ta harf, 1ta harf birikmasi B) 6 ta tovush, 6 ta harf D) 5 ta tovush, 5 ta harf, 1ta harf birikmasi

6. Quyidagi so‘zning oxirida tushib qolgan harfni belgilang: farzan.:

A) d B) t D) f

III. Yangi mavzu bayoni (15 minut)

O‘quvchilarning aqliy faoliyatini kengaytirish maqsadida “Veen diagrammasi” metodidan foydalaniladi. Bu topshiriqni ikki guruhga jararangli va jarangsiz undoshlar yuzasidan bilimlarini mustahkamlash uchun musobaqa tarzida kim to‘g‘ri va tez bajarishi tekshiriladi.

U

N

D

O

Sh

 

 

Keyingi topshiriqda o‘quvchilarga ekologik tarbiya berish bilan birgalikda ularning so‘zlarni tovush va harf tomondan tahlil qilish ko‘nikmalari o‘stiriladi. Guruhlargaquyidaberilganhayvonvaqushlarningnomlariniyozib, harbirinitovushvaharftomondantahlilqilisha topshiriladi.

Namuna: Turna- 5ta tovush, 5 ta harf, unlitovushlar: u, a;

Undosh tovushlar: t, r, n; jarangsiz undoshlar: t,r,n

IV. Mavzuni mustahkamlash (10 minut)

O‘quvchilarga “Omadlilar eshigi” o‘yinini bajarish qoidalari tushuntiriladi. Har bitta eshikda savollar beriladi.Ular qaysibiri 1-eshikdagi savollarga to‘g‘ri javob bersa, 2- eshikdagi savollarga yuzlanadi, so‘ng keyingi 3-eshikdagi savollarga javob beradi. Uchta eshikdagi savollarning barchasiga to‘g‘ri javob bergan guruh g‘olib hisoblanadi.

Berilgan uchta eshikdagi savollarga javob berib, g‘olib bo‘lgan guruh omadli guruh deb e’lon qilinadi.Bu guruhga rag‘bat kartochkasi beriladi.

V. Darsni yakunlash va baholash.(3 minut)

O‘quvchilarning dars davomida to‘plagan ballari e’lon qilinib, baholanadi va dars yakunlanadi.

VI.Uyga vazifa(2 minut): ”Qushlar – bizning do‘stimiz” mavzusida hikoya yozish va qushlarning nomlaridagi jarangli va jarangsiz tovushlarni aniqlab tegishlicha belgilash.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yuqoridagi usullar yordamida tashkil etilgan darslar boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yetarli darajada bilim egallashlariga imkon beradi.

 

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 548

dars ishlanma

                      3 – sinfda noan’anaviy darsdan namuna.      

Mavzu: Yozma bo’lishga doir o’yin – dars.

Maqsad: 

  1. Yozma bo’lish haqida tushuncha berish. Misol va masalalar yechish
  2. Iqtisodiy tushunchalarga tadbiq etish.
  3. Didaktik  o’yinlar ordali o’quvchilar bilimini mustahkamlash, matematika faniga qiziqishlarini orttirish.

Turi: noan’anaviy

  1. Darsning borishi:

Sizlarning bilimlaringiz reyting usulida 1,2,3 ball bilan baholayman eng yuqori baho 3 ball. Reyting oynasi doskaga ilinadi. Oynada 1,2,3... 37 sonlari joylashtirilgan. Har bir o’quvchi o’z tartib raqamiga ega bo’lib, parta chetlarida bu raqamlar ko’rsatib qo’yiladi. Qaysi tartib raqamidagi o’quvchi javob bersa, javobi reyting oynasidagi tartib raqamiga ball qo’yiladi.

2. Matematik diktant.

O’quvchilar faqat javobini yozdilar.

  1. 32 sonini 3 marta orttiring.
  2. 472 sonini 2marta kamaytiring

D) 42 bilan bilan 2 ning ko’paytmasini ayiring

3. O’tilgan mavzuni takrorlash.

Savatchani to’ldir. O’quvchilar tartib bilan mevalar shaklida yozilgan misollarni yechib savatchaga soladilar.

Mevalar shaklida yozilgan misollar.

                 726:2                                                                621 – 457 

                 473·2                                                                844:4

                 968:4                                                                614+326

                 287·3                                                             702:9

Misollsrni to’g’ri yechgan o’quvchilar o’z ballarini oladilar.

4. Yangi mavzu: 

Yozma bo’lish.

Ko’rgazmali qurollar orqali yozma bo’lish haqida tushuncha beriladi va amaliy mashqlar o’tkaziladi.

                 Qiziqarli kubiklar o’yini

                 3 ta o’quvchi doskani oldiga chiqib stol ustiga qo’yilgan ko’biklarni aylantiradi. O’ziga qarab turgan tomondagi masalani yechib beradi. Bir minutda kim ko’p misolni to’g’ri yechsa, shu o’quvchi g’olib bo’ladi.

                

Kubikhcalarga yozilgan misollar:

(283+417):7                                                                 148·3+6

(347+253):6                                                                 111·3+7

14·8+8·6                                                                    (485-25):10

(472+128):6                                                                 253·2-6

22+384:3                                                                   315:5+7

7·16+7·4                                                                     (960-140):10

                 Kartochkalar o’yini.

                 O’quvchilar 6 ta guruhga bo’linadi. Har guruhga kartochkalar beriladi. Kartochkalarga har bir qtorda o’tirgan bolaga yetarli misollar bo’ladi.

Masalan:

1 – kartochka:

726:2=                                    968:4=                                             655:5=

684:2=                                    488:4=                                             824:2=

 

Misol ishlash vaqti va kartochkalarni topshirish tartibini o’qituvchi tushintiradi. Misollarning yecilishi tekshirilib, g’olib qator aniqlanadi. Reyting oynasidagi ballar hisoblanadi. Eng ko’p ball to’plagan o’quvchi rag’batlantiriladi.

                 Bilimdon, zukko, topqir o’quvchilar safini oshirish uchun matematika darslarida noan’anviylik har bir zamonaviy o’qituvchi o’z oldiga asosiy maqsad qilib qo’yishi kerk.

 

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 254

uy hayvonlari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 119

maqola

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

matematika

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 107

matematika 4 sinf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 114

tabiat sabzavotlar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 119

sinf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 101

100 ichida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 78

4- sinf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 102

amir temur

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

Bo`rining tabib bo`klgani haqida ertak

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 127

shiroq

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 105

dars ish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

D tovushi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 106

ertaklar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 108

D tovushi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 99

Matematik tushunchalar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 110

Ifodani taqqoslash

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 114

Ko`paytirishning hadlari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 118

matematik dars ishlanma

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

matematika dars ishlanma

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 111

Tarkibli masalalar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 114

Tarkibli masalalar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 102

yilbobo

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 66

Sonli ifodalar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 105

matematika

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 112

amal ishoralari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 84

misollarni ustun shaklida yozing

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 105

ona tili

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 120

topshiriq

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

dars muqaddas

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 81

Milliy model

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 127

Bolaga do`stona munosabat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 111

Kadrlar va DTS

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

Ta'lim

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

Izohli lug`at

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 76

2- tom

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 103

Alisher

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 69

Bobur

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 115

Ch tovushi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 56

Bo`gin

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

Ajdodlar merosi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

Ekologikn ta`lim tarbiya

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 113

kasb hunar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 95

Matematika

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 118

O`qish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 71

Ona tili shaxs va narsa

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

o harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 87

qizil kitob

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

Matematika fani

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

uy hayvonlari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 91

Tabiat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

mart

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 85

boshlang`ich

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 104

tabiat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 76

kasb

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

yer sayyora

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

hayvonlar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 76

Kasbga yo`naltirish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 96

masala yechish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

men maktabga boraman

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 84

natyurmort

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 99

o`lkamiz qo`riqxonalari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 83

O`qish darsida |AKT

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 105

odobnoma

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

pushkin

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 56

Qorbobob

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 113

sog`lom bola

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 79

Suv hayot manbai

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 106

Suv haqida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 117

Suvni ehtiyotlash

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 96

O`lkamizdagi hayvonlar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 89

tabiat bilan suhbat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 107

Tabiat muhofazasi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

64+26 ko`rinishidagi ifoda

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 73

tabiatga doir

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

tabiatga g`amxo`r bo`laylik

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 74

takrorlash

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 99

yashil tabiat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 77

bahorda mehnat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 91

tabiatjon onamiz

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

Yer sayyora

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

Yomg`irjon

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

Vatanparvar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

mehnat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 75

pravila D

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 87

suhbat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 105

svetofor

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 108

vremya

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

kosmos

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

zima

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

insonning tabiatga ta`siri

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 93

Istoriya

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 87

Kosmicheskiy krossvord

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 95

odobnoma

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

odobnoma slayd

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 91

tabiatda suv

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

kuz hosili

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 70

okrujayushiy

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 103

oltin kuz

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

osen

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

planeta

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 68

metro

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

putishestviya

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 78

risovaniye

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

salomlashish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 89

o`qish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 85

cho`llar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 74

1- sinf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

2 o`nlik

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

qo`shish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 106

3 ni ko`paytirish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 101

4 soni

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 102

4 ga ko`paytirish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 109

4- sinf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 74

bo`lish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 73

9 soni

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 72

mustahkam

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

10 dan sonni ayirish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 97

10 ichida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 75

18 ichida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 67

18 qo`shish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

20 ichida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 95

21 va 100 soni

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

27 ko`rinishidagi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 89

87+13

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 54

100 ichida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 63

100 prezentatsiya

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

a+49

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

ifodalar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 85

ayirish hadlari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 105

baliqcha

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

bo`g`irsoq

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

ertaklar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 52

taqqoslash

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 81

2 amalli

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

kilogramm

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

64+26

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 104

10 lik ichida + va -

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 96

ko`paytirish amali

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

ko`paytirishni tekshirish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 67

masalalar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 85

igra matematicheskiy

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

Matematik KVN

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 64

Matematik dars

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 78

3-sinf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 87

matem

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 77

matemat

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 84

matem ochiq dars

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 76

misol

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

20 soni hosil qilish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 77

matematika slayd

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 75

o`zaro bog`liqlik

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 69

Qorbobo

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 83

slayd shou

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 79

tarkibli misol

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 77

yuzlilar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

zukkolar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 69

ikki xonali sonlar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 77

ko`paytirish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 83

tezlik

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

masala yechish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 84

matem

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

matem

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 87

matematika

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

jadval

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 85

alifbe

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

4- sinf o`qish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 101

Ona tili

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 107

fe`l

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 89

O`qish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 84

G harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 96

kichik g harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 106

gap haqida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

gulzorda

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

hidi, tilimi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 83

kishilik olmoshlari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 59

mashqwlar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 71

narsa va shaxs

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 89

mustahkamlash

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 86

ona tili

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 103

orol

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 74

ot so`z

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 103

o`ynaymiz

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 91

ozod vatan

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 89

quvnoq

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 60

shaxs nomi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 93

shaxsni bildirgan

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 95

sinfdan tashqari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 116

so`z turkumlari

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

tunukachi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 101

g` harfi yozuv

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 90

ona tili

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 91

Alisher

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

Boshlang`ich

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 92

gap mavzu

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 83

igroviye zadaniye

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 91

ingliz

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 71

kelishik

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 95

kichik q

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 96

yozma ish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

ona tuili shou

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 106

rus 1

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

slovar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 118

so`z ozgartuvchi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 107

so`z tur

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 101

sushestvitel

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 100

so`z o`zgar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 67

tovush

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 97

o`tgan zamon fe'li

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 112

fe'llarning shaxs son

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 98

fiz minut

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 88

quvnoq

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 99

harakatli

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 94

z tovushi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 66

alifbe

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 79

1 tur

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 52

2-SINF

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 42

O`QISH

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 74

ERKACHOL

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 55

4-SINF

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

UZBEKISTAN

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 82

A.NAVOIY

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 64

A.TEMUR

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 42

Bo`ri

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 79

O`qish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 56

kabutar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 45

Bobur

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 43

Cho`pon

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 69

e harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 38

ertak

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 58

ertaklar olamida

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 54

ertaklar slaydi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 74

G` harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 80

h harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 64

hush kel

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 44

v harfi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 78

maqollar

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 51

O`qiash darslarini tashkil etish

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 75

ochiq dars

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 43

odobli

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 75

o`zbek xalq ijodi

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 56

farzand

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 40

farzand

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 42

rostg`oy bola

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 58

STO`

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 71

Tayyor

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 71

Vatan

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 39
Video darsliklar:

kuzgi ishlar

Пулатова Дилдора Тургуновна
208

erta bahor

Пулатова Дилдора Тургуновна
225

Mehnat

Пулатова Дилдора Тургуновна
221