FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Kafedra va lavozimi:
Тил ва адабиёт таълими, Кафедра мудири
Tug'ilgan sanasi:
1965-03-05
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Қорақалпоқ давлат университети , филолог, қорақалпоқ тили ва адабиёти ўқитувчиси, 1990
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Бул баянат тезиси 2015-жыл 26-27-ноябрь күнлери ӨзРИА ҚҚБ «Халық аўызеки дөретиўшилиги миллий ҳәм улыўма инсаный қәдириятлар системасында» Халық аралық илимий конференция материаллары (Нукус) топламында басылып шықты.

«ҚОБЛАН» ДӘСТАНЫНДА ДӘЎЛЕР ОБРАЗЫ

Жойлаштирди: Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Кўриб чиқилди: 115

Бул мақала тезиси НМПИ да өткерилген 2016-жыл «Саламат ана ҳәм бала жылы»на бағышланған «Илим ҳәм тәлим-тәрбияның әҳмийетли мәселелери» тамасындағы Республикалық илимий-теориялық ҳәм әмелий конференция материаллары II бөлим. (Нөкис, 2016). Басылып шықты.

ҚЫЯС ЖЫРАЎ ЖЫРЛАҒАН «АМАНБАЙ БАТЫР»

Жойлаштирди: Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Кўриб чиқилди: 139

Бул баянат тезими Тил билими, әдебияттаныў ҳәм аўдарма теориясы: изертлеў ҳәм үзликсиз тәлим технологиялары атамасындағы Республикалық илимий-әмелий конференция материаллары топламында (Нөкис, НМПИ, 2015, апрель) басылып шықты.

ӘДЕБИЯТ САБАҒЫНДА ЕРКИН ОЙ-ПИКИРДИ

Жойлаштирди: Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Кўриб чиқилди: 90

Муҳаммад Юсуф поэзиясининг ўзига хослиги

Бул баянат тезиси Самарқанд ўәлаяты педагог кадрларды қайта таярлаў ҳәм қәнигелигин арттырыў институтында өткерилген «Муҳаммад Юсуф ижодининг баркамол авлод тарбиясидаги аҳамияти ва ўқитиш методикаси» темасындағы Республика илимий-әмелий анжуман материалларында басылды. (Самарқанда, 2014, 6-июнь)

Жойлаштирди: Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Кўриб чиқилди: 112

Бул мақала «Әмиўәрья» журналының 2010-жыл, 5-санында жәрияланды.

                                                                                  Камал палымбетов

                                                                                                    Зияда Бекбергенова

Жойлаштирди: Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Кўриб чиқилди: 102
Metodik materiyallar:

Diktantlar ha’m bayanlar toplami’

Жойлаштирди: Палымбетов Камалбай Сарсенбаевич
Кўриб чиқилди: 46
Video darsliklar:

Video darsliklari qo'shilmagan