FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Отепов Саламат Акылбекович
Kafedra va lavozimi:
Табиий ва аниқ фанлар таълими, Катта ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1986-10-09
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Нукус давлат педагогика институти, Информатика ўқитувчиси, 2010
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

Самарали тақдимот яратиш усуллари

   Бугунги кунда таълимнинг энг долзарб масалаларидан бири давлат таълим стандартларини ўқув жараёнига тадбиқ этишдан иборат. Бу вазифани амалга оширмас эканмиз таълим-тарбия соҳасида сифат ва самарадорликка эришиш ҳақида ўқув жараёнини такомиллаштириш жуда қийин кечиши мумкин. Фанларни ўқитишнинг асосий мақсади ўқувчиларда фанлар бўйича эгалланган билим, кўникмаларни мулоқот ва иш фаолияти жараёнида қўллаш малакасини шакллантиришга қаратилади. Чунки бугунги кун ўқувчиси кундалик ҳаётда дуч келадиган турли вазиятларда ўзини кўрсата олиши, фикрини тушунтира олиши, оммавий ахборот воситаларидан, интернетда ёритилган материалларни ўрганиб, ўзига керакли маълумотларни олиши, муҳокамаларда эркин иштирок этиши, шахсий қарашлари ва фикрларини билдириши керак бўлади.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 300

Ахборот-коммуникация технологияларининг аҳамияти

Ахборотлар миқдорининг кенг кўламда ортиб бораётганлиги таълим жараёнида янгидан-янги талаблар қўймоқда. Бугунги технологияда юз бераётган инқилобий ўзгаришлар айнан ахборотлардан таълим жараёнида етарлича фойдаланишни таъминлашда компьютер ва техник воситаларни қўлланишга олиб келди. Ҳозирги кунда давлатимиз томонидан ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш буйича бирқанча ишлар амалга оширилган ва жуда кўп имкониятлар яратилган. Бизнинг мана шу имкониятлардан самарали фойдаланиш муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 113

Кимё дарсида компьютер технологияларидан фойдаланиш

Ҳозирги даврда таълим соҳасини компьютерлаштириш ва шу асосда дарс ўтиш дифференциал таълимга қўйилган қадамлардан бири бўлиб топилади. Бунда ўқитувчи узлуксиз ўқувчилар билан уларнинг индивидуал ҳусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ишлаш, ўқувчи бўлса ўзининг ижодий фикрлашларини бойитиш, қизиқарли материалларни ўзи танлаш имкониятига эга бўлади. Шунингдек, компьютер технологиялари ўқувчининг дунёқарашини кенгайтиришга, билимини оширишга ҳам катта хизмат қилади.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 158

Бошланғич синфларда ахборот-коммуникацион технологияларини ўқитишнинг аҳамияти

Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 21 мартдаги “Замонавий ахборот-коммуникациион технологияларини жорий этиш ва янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1730-сонли, 2013 йил 27 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникацион тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-1989-сонли қарорлари, Ҳукуматнинг тегишли ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлари ва Вазирлар Маҳкамасининг Ахборот тизимлари ва телекоммуникациялар масалалари Комплексининг 2014 йил 9 январдаги 21-сонли мажлис қарори ижросини таъминлашга алоҳида эътибор қаратилган. Халқ таълими тизимида ахборот-коммуникацион технологиялари, интернет ва мультимедиа ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш орқали таълим-тарбия жараёни сифати оширилиб келинмоқда. Халқ таълими вазирлигитомонидан халқ таълими тизимидаги таълим муассасалари педагог кадрларининг ахборот-коммуникация технологиялари, интернет ва мультимедиа ресурсларидан самарали фойдаланиши бўйича мунтазам  ўқув машғулотлари ташкил этилиб келинмоқда.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 108

Биология фанида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти

Ҳозирги кунда замонавий ахборот-коммуникацион технологиялари буйича билимларимизни тез-тездан янгилаб бориш ва самарали фойдаланиш талаб этилмоқда.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 115

О понятии медиакомпетентности

Процесс информатизации человеческого общества ставит новые задачи перед нашей образовательной системой.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 126

Фанларни ўқитишда ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланиш

Бугунги кунда таълимнинг энг долзарб масалаларидан бири давлат таълим стандартларини ўқув жараёнига тадбиқ этишдан иборат. Бу вазифани амалга оширмас эканмиз таълим-тарбия соҳасида сифат ва самарадорликка эришиш ҳақида ўқув жараёнини такомиллаштириш жуда қийин кечиши мумкин. Фанларни ўқитишнинг асосий мақсади ўқувчиларда аниқ фанлар бўйича эгалланган билим, кўникмаларни мулоқот ва иш фаолияти жараёнида қўллаш малакасини шакллантиришга қаратилади. Чунки бугунги кун ўқувчиси кундалик ҳаётда дуч келадиган турли вазиятларда ўзини кўрсата олиши, фикрини тушунтира олиши, оммавий ахборот воситаларидан, интернетда ёритилган материалларни ўрганиб, ўзига керакли маълумотларни олиши, муҳокамаларда эркин иштирок этиши, шахсий қарашлари ва фикрларини билдириши керак бўлади.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 141

Использование информационно-коммуникационных технологий в общеобразовательной школе

Век нынешний – это век информационный. И использованию информационных технологий в школе сегодня уделяют особое внимание.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 140

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Главная задача каждого преподавателя – не только дать учащимся определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению, творчеству, воспитывая, таким образом, активно мыслящую личность.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 123

Using of Internet Technologies in the Process of Teaching of Foreign Languages in Secondary Schools/Использование Интернет – Технологий в Процессе Обучения Иностранным Языкам в Общеобразовательных Учреждениях (Canada)

В рамках реализации Закона Республики Узбекистан «Об образовании» и
Национальной программы по подготовке кадров в стране создана комплексная система
обучения иностранным языкам, направленная на формирование гармонично развитого,
высокообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения, дальнейшую
интеграцию республики в мировое сообщество. За годы независимости подготовлено
свыше 51,7 тысячи преподавателей иностранных языков, созданы мультимедийные
учебники по английскому, немецкому и французскому языкам для 5-9 классов
общеобразовательных школ, электронные ресурсы по изучению английского языка в
начальных классах, оснащено свыше 5 тысяч лингафонных кабинетов в
общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и академических лицеях.
Вместе с тем анализ действующей системы организации изучения иностранных языков
показывает, что образовательные стандарты, учебные программы и учебники не в полной

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 119

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ (Польша)

В данной статье рассматривается актуальность использования
информационно-коммуникационных технологий в преподавании физики в общеобразовательной
школе. В частности, проведение занятий при помощи электронных
учебников, виртуальной лаборатории, анимации.
ХХI век ознаменовался вступлением человечества в эпоху высоких техноло-
гий. Изменения, происходящие в жизни общества, требуют от подрастающего поко-
ления быть всегда информированными о последних достижениях в этой области.
В свою очередь, эти процессы находят своё отражение и в сфере образования.
В Постановлении кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 июня 2002 года «О
дальнейшей компьютеризации и применении информационно-коммуникационных
технологий» за №200 говорится о дальнейшем развитии компьютерной грамотности
педагогических кадров и специалистов.
Как отметил Президент нашей страны И. Каримов: «Чтобы наши дети могли
получить достойное образование, в первую очередь, сам учитель должен обладать
таковыми»(1)
. Чтобы воплотить в жизнь вышеназванные требования, необходима ор-
ганизация учебного процесса на основе информационно- коммуникационных тех-
нологий, где отношения субъектов: учитель – программный компьютер- слушатель,
были бы взаимодополняющими(2).
Концептуальную модель этих отношений можно изобразить следующей схемой:
                     

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 124

Organizational - Pedagogical Conditions of ICT in the Learning Process (Germany)

Одним из приоритетных направлений образовательной политики Республики
Узбекистан является создание современной системы непрерывного образования, которая
включает поддержку программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров,
поддержку организации предоставляющих качественные услуги непрерывного
профессионального образования.
Современный этап развития образования предъявляет новые требования к
профессиональным качествам педагогических работников, к методическим и
организационным аспектам применения информационно-коммуникационных технологий в
обучении. Традиционные формы повышения квалификации не обладают достаточной
гибкостью и оперативностью для того, чтобы соответствовать изменениям в столь бурно и
интенсивно развивающейся сфере, как информационные технологии. Соответственно только
комбинирование различных форм повышения квалификации работников образования, даст
более высокий результат освоения ИКТ. ИКТ оказывают активное влияние на процесс
обучения и воспитания обучаемого, так как изменяют схему передачи знаний и методы
обучения. Они связаны с применением компьютеров и телекоммуникаций, специального
оборудования, программных и аппаратных средств, систем обработки информации. Они
связаны также с созданием новых средств обучения и хранения знаний, к которым относятся
электронные учебники и мультимедиа, электронные библиотеки и архивы, глобальные и
локальные образовательные сети, информационно- поисковые и информационно-справочные
системы и т.п.
Современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных
заведений и, прежде всего, перед школой задачу подготовки выпускников, способных:
· ориентироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая
необходимые знания, применяя их на практике для решения разнообразных

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 97

Таълимда педагогик ва ахборот технологиялари

«ХХI компьютер асри ўқувчисини хувиллаган синфда оддий бўр ва доска билан лол қолдириб бўладими? Ёки унинг атрофини космик алоқалар тизимига асосланган телефонлар, замонавий видеоаппаратуралар, автомобиллар, уй жиҳозлари қўршаб турган бир вақтда, унинг эътиборини оддий доскага, бир ҳил рангдаги, монотон мураккаб формулаларга тўла, қалин дарсликка қаратиб бўладими? Албатта, бўлиши мумкин, лекин бу ўқувчилар гуруҳининг кичик бир қисмига тегишли холос, …».

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 159

Необходимый элемент формирования творческой активности будущих учителей

Сегодня  продуктом    системы  высшего  образования  должна  стать личность  с  высоким  уровнем  интеллектуального  развития,  способная  к  непрерывному  образованию  и  саморазвитию,  гибкому изменению способов своей образовательной,  профессиональной  и  социальной деятельности.  Умение   жить и  работать  в  условиях  быстро  меняющейся внешней обстановки является одним из требований, предъявляемых к современному учителю. Поэтому актуальной и значимой становится задача ориентации учебного  процесса  на  формирование  творческой активности студентов.

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 99
Metodik materiyallar:

Infоrmatika pa'ninen testler toplami

Жойлаштирди: Отепов Саламат Акылбекович
Кўриб чиқилди: 71
Video darsliklar:

Video darsliklari qo'shilmagan