FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Qisqacha ma'lumot
F.I.SH.:
Деҳқонова Зилолахон Мирзаевна
Kafedra va lavozimi:
Табиий ва аниқ фанлар таълими, Ўқитувчи
Tug'ilgan sanasi:
1972-05-06
Davlat mukofoti va yili:
Yoq, Yoq
Ilmiy unvoni va darajasi:
,
Tugatgan oliygohi, mutaxassiligi va yili: Қўқон Давлат Педагогика Институти, Математика информатика, 1994
Qisqacha ma'lumot:
Maqolalar:

мавзу: O’qituvchining ta’lim-tarbiya faoliyatida barkamol shaxsni shakllantirish tamoyillari.

O’quvchilar o’rtasida   ma’naviy -tarbiyaviy ishlarini tashkil etishda pedagogning o’quv-tarbiyaviy jarayonida quyidagi shaxsiy sifatlar muhim hisoblanadi; talabchanlik, haqqoniylik, halollik, mehribonlik, xushmuomalalik. Ushbu   shaxsiy sifatlar o’qitish(dars berish) va tarbiyalash mahoratiga ta’sir ko’rsatadi. Har tomonlama bilimga ega o’qituvchi ta’lim-tarbiyaga oid fikrlarni, ma’naviy-ma’rifiy  sifatlarni  yosh o’quvchilar ongiga singdira oladi.  O’quvchilarning dars davomida befarq bo’lmaslikka, ta’lim- tarbiya jarayonida darsga qiziqishlarini doimiyligini ta’minlanishi   e’tiborga olinadi;

Жойлаштирди: Деҳқонова Зилолахон Мирзаевна
Кўриб чиқилди: 118

Ўқув жараёнига замонавий АКТ ва инновацион педагогик технологиялар татбиқи.

Elektrоn  darslik  kоmpyuterga  mоslashtirilgan darslik. Elektrоn  darsliklarning  оddiy  darsliklardan  farqi ularda matn va rasmdan tashqari  tоvush, multiplikatsiyalardan, gipermatndan fоydalanib o’quvchiga axbоrоtni  tez, оsоn, qulay, chirоyli shaklda  taqdim  etish  mumkin. Elektrоn  darslikning  quyidagi turlari  mavjud:

Жойлаштирди: Деҳқонова Зилолахон Мирзаевна
Кўриб чиқилди: 88
Metodik materiyallar:

мавзу

Жойлаштирди: Деҳқонова Зилолахон Мирзаевна
Кўриб чиқилди: 31

“Sanoq sistemalari”

Жойлаштирди: Деҳқонова Зилолахон Мирзаевна
Кўриб чиқилди: 38

Геометрия тарихи

Жойлаштирди: Деҳқонова Зилолахон Мирзаевна
Кўриб чиқилди: 31
Video darsliklar:

Video darsliklari qo'shilmagan