FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Ҳинд андалиби

Ҳинд андалиби

Жойлаштирди: Буриев Тошмурод
Кўриб чиқилди: 282
DAVR VA ONA TILI

DAVR VA ONA TILI

Жойлаштирди: Ўринбоева Дилбар Базаровна
Кўриб чиқилди: 282
XALQ OG’ZAKI IJODI ASARLARINI O’QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

XALQ OG’ZAKI IJODI ASARLARINI O’QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Жойлаштирди: Ўринбоева Дилбар Базаровна
Кўриб чиқилди: 327
МАКТАБДАН ТАШҚАРИ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ

МАКТАБДАН ТАШҚАРИ ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕТОДИКАСИ

Жойлаштирди: Ўринбоева Дилбар Базаровна
Кўриб чиқилди: 202
Muammoli ta’lim - shaxsning ijodiy rivojlanishi vositasi

Muammoli ta’lim - shaxsning ijodiy rivojlanishi vositasi

Жойлаштирди: Ўринбоева Дилбар Базаровна
Кўриб чиқилди: 295
Сунги қушилган методик материаллар
Davlat tili fani bo'yicha ma'ruzalar matni
25.02.16 10:13
Исломов Икром Хушбоқович
1545
Ona tili va adabiyot fani bo'yicha ma'ruzalar matni
25.02.16 10:13
Исломов Икром Хушбоқович
1193
Adabiyot fani bo'yicha testlar
25.02.16 10:39
Исломов Икром Хушбоқович
1147
Сунги қушилган методик материаллар
01
25.02.16 10:50
Исломов Икром Хушбоқович
185
010
25.02.16 10:50
Исломов Икром Хушбоқович
137
011
25.02.16 10:50
Исломов Икром Хушбоқович
149