FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Husnixat o`qitish metodikasi

hjgfhyf

Жойлаштирди: Пулатова Дилдора Тургуновна
Кўриб чиқилди: 344
Бошланғич синф ўқитувчиларининг малакасини оширишда ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 19 февралдаги“Соғлом бола йили”, “Давлат дастури тўғрисида”ги ПҚ-2133-сонли қарорининг 71-бандида қуйидаги вазифалар белгиланган.

Жойлаштирди: Арабова Муслима Ураевна
Кўриб чиқилди: 349
Barkamol insonni shakllantirishda oilaning о‘rni

Prezidentimiz I. A. Karimov alohida ta’kidlab о‘tganlaridek, “Sharqda qadim-qadimdan oila  muqaddas Vatan sanalgan. Halollik, rostgо‘ylik, or- nomus, sharmu-hayo, mehru-oqibat, mehnatsevarlik kabi barcha insoniy fazilatlar, eng avvalo, oilada shakllangan”.

Жойлаштирди: Арабова Муслима Ураевна
Кўриб чиқилди: 307
BOSHLANG‘ICH TA’LIMGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH

О‘zbekistonda ta’lim va tarbiyaning bosh maqsadi va mazmuni tubdan yangilandi. Yosh avlodni yangicha ruhda tarbiyalash, yangicha fikrlashga о‘rgatish «Ta’lim tо‘g‘risida»gi Qonun, «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» hamda «Maktab ta’limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi» kabi muhim hujjatlarda о‘z aksini topdi.

Жойлаштирди: Арабова Муслима Ураевна
Кўриб чиқилди: 295
Maktab va hayot jurnalida

ЎҚУВЧИЛАРНИ   СПОРТ ОРҚАЛИ  КАСБГА  ҚИЗИҚТИРИШ  ВА ТАРБИЯЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Жойлаштирди: Хурвалиева Тармиза Латиповна
Кўриб чиқилди: 346
Сунги қушилган методик материаллар
Husnixat o'qitish metodikasi97 - 2003
23.02.16 14:00
Пулатова Дилдора Тургуновна
1987
tabiatshunoslik darslarida interfaol ta'lim Word (Восстановлен)
23.01.16 14:28
Мирзахматова Шахриниса Мирзакаримовна
1181
kuz ne'matlari
23.01.16 14:30
Мирзахматова Шахриниса Мирзакаримовна
1282
Сунги қушилган методик материаллар
нон азиз 2-синф
25.01.16 16:29
Пулатова Дилдора Тургуновна
757
100 ichida qo`shish va ayirish
25.01.16 18:20
Пулатова Дилдора Тургуновна
220
kuzgi ishlar
25.01.16 19:18
Пулатова Дилдора Тургуновна
207