FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Малака ошириш курс тингловчиларининг мусиқий маданиятларини шакллантиришда миллий эстрада мусиқасидан фойдаланиш (Б.Зокиров ижодий мероси мисолида)

 

Жойлаштирди: Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
Кўриб чиқилди: 198
МУСИҚА ТАРБИЯСИ – ЁШЛАРНИНГ СОҒЛОМ ДУНЁҚАРАШИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

«Бу  илм  шу  маънода  фойдалики,

Жойлаштирди: Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
Кўриб чиқилди: 262
МУСИҚА ТАРБИЯСИ – ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУХИМ ОМИЛИ СИФАТИДА

«Бу  илм  шу  маънода  фойдалики,

Жойлаштирди: Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
Кўриб чиқилди: 225
Мусиқа-ёшларни маънавий фаоллигини оширишнинг мухим омилидир

Бобокалонларимиздан Абу-Наср Ал Фаробийнинг  маърифат парварлик  ғоялар  тизимида  бола, шахсини  тарбиялашда  мусиқа  санъатининг  роли  мақсади  ва   вазифалари   алоҳида   эътироф   этилади.  Унда  инсон  ҳаётида   мусиқанинг   жамияти  қайд  қилиниб, «Эй мусиқа  олами, яхшиямки  сен борсан, агар  сен бўлмаганда  инсоннинг  ахволи  не кечар  эди»- дея  хитоб  қилинади. Аллома   Абу  Али   Ибн  Синонинг  мусиқий   маърифий   қарашларида  ҳам  мусиқа  шахснинг  маънавий ва  жисмоний   маданий    табиатига  таъсир  этувчи  қудратли  восита  сифатида  таъриф   беради.  Болада  жуда   ёшлигидан  бошлаб   мусиқа   ҳиссиётини   тарбиялаш  лозим, бу  эса  унинг руҳий  ҳолатини  мустаҳкамлайди  деган  ғоя  илгари  сурилади. Аллома  машҳур  «Тиббиёт қонунлари»  китобида  боланинг мижозини  кучайтирмоқ  учун  икки  нарсани   қўлламоқ  керак. Бири болани  секин-секин  тебратиш, иккинчиси ухлатиш  учун  одат   бўлиб келган  мусиқий   аллалашдир. Шу  иккисини  қабўл қилиш  миқдорига  қараб  боланинг  танаси билан  баъзан  тарбияга  ва   руҳи  билан  мусиқага   бўлган эҳтиёж   ҳосил  бўлган  деб ёзган  эди.

Жойлаштирди: Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
Кўриб чиқилди: 248
Шарқ мутафаккирларининг илмий-мусиқий қарашлари - ҳозирги замон мусиқа назариясининг асоси сифатида

Халқни буюк келажак ва улуғвор максадлар сари бирлаштириш, мамлакатимизда яшайдиган миллат, тили ва динидан катъий назар, хар бир фуқаронинг ягона ватан бахт-саодати учун доимо маъсулият сезиб яшашига чорлаш, аждодларимизнинг бебоҳо мероси, миллий кадрияти ва анъаналарига муносиб бўлишимизга эришиш юксак фазилатли ва комил инсонларни тарбиялаш, уларни яратувчанлик ишларига даъват килиш, шу муқаддас замин учун фидоийликни ҳаёт мезонига айлантириш - миллий истиқлол гоясининг бош  мақсадидир»

Жойлаштирди: Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
Кўриб чиқилди: 410
Сунги қушилган методик материаллар
Ёзги соғломлаштириш оромгохларида мусиқий табдирлар
23.01.16 11:42
Бердиева Феруза Хакимовна
1129
BETXOVEN
26.09.16 13:04
Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
95
Михаил Иванович Глинка
26.09.16 13:06
Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
115
Сунги қушилган методик материаллар
Времена года Лето
23.01.16 12:32
Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
163
bog'cha+
23.01.16 12:41
Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
192
Хитой мусикаси
23.01.16 13:25
Ташмухамедова Дилноза Тилявалдиевна
237