FOYDALI MANBALAR
Вилоятлар
Biologiya fanini o’qitishda muammoli ta’lim texnologiyasidan foydalanish

Biologiya fanini o’qitishda muammoli ta’lim texnologiyasidan foydalanish

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 225
Biologiya o`qituvchilarining dars jarayonida AKT va innovasion texnologiyalardan samarali foydalanishini ta`minlash – zamon talabi .

Biologiya o`qituvchilarining dars jarayonida AKT va innovasion texnologiyalardan samarali foydalanishini ta`minlash – zamon talabi .

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 269
Ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантиришда шахсгайўналтирилгантаълимнинг ўрни

Ўқувчиларда экологик маданиятни шакллантиришда шахсгайўналтирилгантаълимнинг ўрни

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 212
Biologiya darslarida milliy istiqlol va vatanparvarlik go`yalarini singdirish

Biologiya darslarida milliy istiqlol va vatanparvarlik go`yalarini singdirish

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 199
Biologiya fanini o`qitishda ta’lim sifat-samaradоrligini оshirish оmillari.

Biologiya fanini o`qitishda ta’lim sifat-samaradоrligini оshirish оmillari.

Жойлаштирди: Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
Кўриб чиқилди: 185
Сунги қушилган методик материаллар
Биология фанидан малака ошириш курслари учун ЎҚУВ–УСЛУБИЙ МАЖМУА
28.09.16 16:19
Sarimova Dildora Soataliyevna
255
Biologiya darslarida amaliy mashg`ulotlarni o`tkazish
13.10.16 16:31
Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
107
Botanika fanidan dars ishlanmalari.
20.10.16 14:47
Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
106
Сунги қушилган методик материаллар
Gulli o'simliklar
14.12.16 14:14
Рахматова Салима Тоғаймуродовна
66
5-sinf botanika o`quv filmi -Gulli o`simliklarning xilma-xilligi
04.02.17 09:14
Юнусова Навбахор Ахмаджоновна
79
Bakteriyalarning ahamiyati
07.02.17 15:00
Ҳасанова Шоҳиста Бобохоловна
54